Veterinärpraktik

Veterinärpraktiken

 

Hästpraktiken

 

Jag bedriver uteslutande ambulerande verksamhet, det vill säga att jag kör ut till kunderna/hästarna och behandlar dem hemma.

 

Jag är även godkänd ID-kontrollant för samtliga raser och färger samt chipmärkare

 

Vidareutbildningar på häst

 

Under 2011 har jag påbörjat den 3-åriga utbildningen på hästtänder som leder till eximination som Häst Odontolog.

Artificiell Insemination av häst - SLU

Certificate in Equine Osteopathy - ISEO (1 års studier i Danmark)

Hindlimb lameness in the Horse - Trotter/Keegan (USA) Strömsholm

Backpain in the Horse - Uppsala

Sårbehandling på häst - T. Stashak (Oslo)

Fölsjukdomar - Demmers m.fl (Uppsala)

Ögon- och hudsjukdomar på häst - Paterson/Rosenkrantz (USA) Göteborg

Neurologi på häst - Knottenbelt/Mayhew (UK) Sthlm

Tänder - Easley (USA) och T.Lundström (Sv)

Njur- och leversjukdomar på häst - Pringle / Bröjer / Sykes m.fl

Seminstation

 

Sen 2013 är jag verksam på Norrlands största seminstation; Stall WF i Boden. Under 2013 seminerade vi drygt 80 ston med en dräktighetsprocent väl över 80%.

Vi arbetar endast med färsk semin.

Lantbrukets Djur

 

En av mina tankar när jag startade eget var att i större utsträckning kunna erbjuda lantbrukarna en besättningsveterinär som känner både djurägare och besättning, deras mål, förutsättningar, tidigare problem osv.

Jag tror mycket på att arbeta förebyggande och kombinerar det traditionella Individjuver med fruktsamhetskontroller. Jag har även ultraljud så att man kan bestämma dräktigheter så tidigt som på 30 dgr (bra inför betessläpp t.ex.).

Smådjur

 

Jag utför enklare behandlingar av smådjur så som vaccination, besiktning och chipmärkning av valpkullar (gärna hembesök).

 

Telefontid vardagar 07.30 - 08.30 på 070-27 27 199

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved